ՀՀ, ք. Երեւան,
ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւն,
Վազգէն Սարգիսեան 3,
Հեռ.` (+374 60) 50-08-30, (+374 10) 58-56-01 (700)
Երեւանի պետական համալսարան,
Ալեք Մանուկեան 1,ԵՊՀ 2-րդ մասնաշէնք, 5-րդ յարկ,
Հեռ.`(+374 60) 71 00 92
© ՍՓԻՒՌՔ ամառնային դպրոց