Հղումներ >> Հայագիտական տեղեկատու
Արևելք ռազմավարական վերլուծական կենտրոն
Բուդապեշտի դեպքը
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Հայագետ Դորա Սաքայանի պաշտոնական կայք
Հայադարան համահայկական նախագիծ
Հայոց պատմության շուրջ /www.armenian-history.com/
Հայոց պատմության շուրջ /www.armenianhouse.org/
Հնագիտությունը Հայաստանում /www.archaeology.am/
Ֆրանս Արմենի ամսագիր
ՀՀ, ք. Երևան,
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,
Վազգեն Սարգսյան 3,
Հեռ.` (+374 60) 50-08-30, (+374 10) 58-56-01 (700)
Երևանի պետական համալսարան,
Ալեք Մանուկյան 1,ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.`(+374 60) 71 00 92
© ՍՓՅՈՒՌՔ ամառային դպրոց