Հղումներ >> Գրադարաններ
ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան
Հայ Առաքելական եկեղեցու համացանցային գրադարան
Հայ Գիրք համացանցային գրադարան
Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան
Հայաստանի ազգային գրադարան
Հայկական գրադարան և թանգարան Ամերիկայում
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ Սփյուռքի նախարարության համացանցային գրադարան
Նոյյան տապան համացանցային գրադարան
ՀՀ, ք. Երևան,
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,
Վազգեն Սարգսյան 3,
Հեռ.` (+374 60) 50-08-30, (+374 10) 58-56-01 (700)
Երևանի պետական համալսարան,
Ալեք Մանուկյան 1,ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.`(+374 60) 71 00 92
© ՍՓՅՈՒՌՔ ամառային դպրոց