Հղումներ >> ՀՀ պետական կառույցներ
<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ
<<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամ
Գիտության պետական կոմիտե
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն
Կրթության ազգային ինստիտուտ
Հայաստանի ազգային արխիվ
Հայաստանի ազգային պատկերասրահ
Հայաստանի պատմության թանգարան
ՀՀ Ազգային ժողով
ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով
ՀՀ Կառավարություն
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ Մշակույթի նախարարություն
ՀՀ Նախագահ
<<>>
ՀՀ, ք. Երևան,
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,
Վազգեն Սարգսյան 3,
Հեռ.` (+374 60) 50-08-30, (+374 10) 58-56-01 (700)
Երևանի պետական համալսարան,
Ալեք Մանուկյան 1,ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.`(+374 60) 71 00 92
© ՍՓՅՈՒՌՔ ամառային դպրոց