Հղումներ >> Հայագիտական ինստիտուտներ և կենտրոններ
<<Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող>> հասարակական կազմակերպություն
Արիզոնայի համալսարանի Մելիքյան կենտրոն
Զորյան ինստիտուտ
Կոմիտաս ինստիտուտ
Հայագիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոն
Հայկազյան համալսարան
Հայկական ազգային ինստիտուտ
Հայկական արվեստի և ճարտարապետության պատմություն - Թաֆտս համալսարան
Հայկական հանրագիտարան
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության Ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ագգագրության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Մատենադարան - Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ
<<>>
ՀՀ, ք. Երևան,
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,
Վազգեն Սարգսյան 3,
Հեռ.` (+374 60) 50-08-30, (+374 10) 58-56-01 (700)
Երևանի պետական համալսարան,
Ալեք Մանուկյան 1,ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.`(+374 60) 71 00 92
© ՍՓՅՈՒՌՔ ամառային դպրոց