Մեր մասին >> Հետադարձ կապ

Էլ. հասցե` 

1.«Հայոց լեզվի արագացված ուսուցում»` lezu@dss.am :


2.«Հայոց լեզվի և պատմության ուսուցիչների, կրթական գործի կազմակերպիչների վերապատրաստում»` krtakan@dss.am :


3.«Երիտասարդ առաջնորդների և համայնքային գործի կազմակերպիչներ»` arajnord@dss.am :


4.«Լրագրողների վերապատրաստում»` lragrutyun@dss.am :


5.«Ազգային երգի ու պարի վարպետություն»` ergpar@dss.am :

 

Հեռախոս՝

ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի համահայկական ծրագրերի վարչություն ՝  +374 10 58-56-01 (700) , +374 60 50-08-30:

«Սփյուռք» ամառային դպրոց»-ի Երևանի պետական համալսարանի պատասխանատու կառույց ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ՝ +374 60 71-00-92 :

 

Տպել
ՀՀ, ք. Երևան,
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,
Վազգեն Սարգսյան 3,
Հեռ.` (+374 60) 50-08-30, (+374 10) 58-56-01 (700)
Երևանի պետական համալսարան,
Ալեք Մանուկյան 1,ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.`(+374 60) 71 00 92
© ՍՓՅՈՒՌՔ ամառային դպրոց